Selasa, 15 Mei 2012

BAKSOS GAWE BARENG BSS - LK

Hirup manusamah teu bisa sorangan,,tanggtu butuh batur pikeun pakumaha... tah ku eta hal hayu Baraya Sunda Sadulur sadaya urang bantu papada urang jeung urang ku jalan saling tulung tinulungan. Rempug jukung sauyunan dina nyukseskeun programna BSS anu seja babakti ka papada jalmi Dina acara Baksos pengobatan masal di Desa Malingping Majalaya.

Selasa, 17 April 2012

Kai Jati ...


Aya hiji jelema, manehna kapanasan rek NGIUHAN tina panasna panon poe sanggeus gawe. Ari ANU AYA DIDINYA ngan ukur tangkal KAI JATI.
CEUK PIKIRna, ngan ieu hiji2na tempat keur ngiuhan anu aya didinya. Bari cicing dihandapeun eta tangkal kai jati teh manehna ngocoblak dina hatena,,,,
“deuh ieu tangkal teh lamun dipikir2 meni teu guna, dipake ngiuhan ngan ukur kalangkang tangkalna anu bisa dipake ngiuhan teh,,,, keur mah nyelenceung ruhur, jaba daunna loba anu gararing ngadon ngabalaan, paling banter daunna dipake bungkus dahareun”
Ti kajauhan aya sababaraha anu ngaliwat, bari sing geleneng ngaromongkeun anu keur anteng ngiuhan, aya anu nyarita kieu,,,
“naha mun ceuk urang mah mun neangan tatangkalan anu hieum gomplok ku daun jang ngiuhan mah”,,,,
aya oge anu nyarita kieu,,,

Lilin ...


ketika kita ditanya untuk apa LILIN ?,,, yang umum dan terPIKIR oleh kita adalah keadaan GELAP tanpa Cahaya, dimana kita bisa menggunakannya untuk penerang/menerangi ruangan.
ada sangkaan miring tentang LILIN itu sendiri ketika LILIN dengan tuduhannya, bahwa “dia” hanya bisa menerangi yang lain, tetapi tidak untuk dirinya sendiri yang gelap gulita !
padahal tidak demikian,,, itu hanya prasangka bagi yang melihat keberadaan Cahaya yang dikeluarkan oleh LILIN tersebut. padahal dengan keluarnya cahaya dari LILIN itu, dia bisa melihat dan mengawasi yang ada disekitarnya, tetapi,,, penglihatannya malah berbalik mengomentari si LILIN yang telah memberikan penerangan pada dirinya

Naratas jalan ...


Angin ngahiliwir karasa nyecep nebak kanu awak, kaambeu hiliwirna kembang samoja anu seungit kabawa angin,,,,


sawangan inget kana obrolan jeung nu jadi Aki,,,
kuring mimiti muka obrolan, nanya,,,


Ki, naon anu disebat jalan wijaksana anu sae minurut Aki ??


Ki Djuanta : yeuh Ncep, mimitina euweuh jalan ka eta tempat teh, terus aya salah saurang anu naratas ngalampah eta jalan, nyuai-nyuaikeun hahalang jeung rungkun anu ngahalangan. Terus jalma anu sejen ngilu tapak lacak lengkah eta jalma anu mimiti, sanggeus eta, terus datang jalma ka tilu, ka opat jeung saterusna ngalebaran jeung mere endah eta jalan. Teu lila, mucunghul generasi anyar jalma-jalma bodo anu nyoarakeun bari ceuceuleuweungan yen ngan jalan ieu anu paling bener, paling mulya, sedeng jalan anu dipilampah kubatur teh dicap salah, nyasar, kaliru jeung ngabahayakeun.

Ali Kucel


isuk-isuk si Ncep geus gek diuk dina golodok imah akina, kadenge aki Djuanta keur ngahariring,,, durarang,,, duraring,,, bari heheotan
Sampurasuuuunnnnn,,,, ceuk si ncep
rampes,,,, ki djuanta nembal, bari ngancingkeun kampret belelna, kaluar nyampeurkeun datangna sora
gning ilaing Ncep ???,,, tas timana ?
ngahaja weh ki,,, rek neangan anu euweuh,,,, qiqiqiii
angger ilaing mah ari ditanya teh, sok nulain-lain ari ngajawab teh !!
ncep: hehee,,,,

Kalakuan


rek nepungan babaturan di daerah Kembang Awi, harita turun tina angkot geus dikurububung ku tukang beca anu keur ngariung maen gapleh nyalampeurkeun nawaran jasana katiap panumpang anu turun tina angkot bareng jeung kuring.
bade kamana Ncep,,, ceuk tukang Beca ??
Kembang Awi, mang,,,,
oh mangga ,, !!! bari nonggengkeun beca, maksudna kuring dititah naek,
ke,, ke,,, sabaraha mang ??
20 rebu weh cep,,, ceuk tukang beca bari muka tutup palastik, da harita kabeneran keur hujan miripis
15 rb weh nyak,,, ceuk kuring ??
ulah atuh ncep,,, tebih !!,,, 20 rebu teh dugika buruan ieu mah
owh,,, apal kitu mang ka daerah Kembang Awi ??
ih,, ulah ditaros Cep,,, pan emang mah asli urang Bandung, tos manukna,,, sok naek Cep, ngararisan lah keun bae ,,,

Kasadaran anu Sadar


Kasadaran anu Sadar
Ngahudangkeun kasadaran kana diri
pikeun manggihan kasajatian

Ku-kasadaran, manusa bakal nepi kanu hakekat “diri” sarta kabukana yen aya anu HAKIKI.
Nalaah mimiti tina kasadaran fisik nepi kasadaran transcendental dimana sajatina manusa nyaeta lain fisik. Kasadaran bisa dimulai tinu sederhana.

Orok (jabang bayi) anu mimti lahir ku proses anu alami. Lahir lain menang kahayang jeung pamenta manehna, manehna teu ngarti keur naon dilahirkeun, teu mawa nanaon, di tataranjang jeung can boga kaera. Terus kaayaan sabudereuna mere kasadaran sacara lalaunan (bertahap). Mimiti dibere ngaran, boga cirri (identitas) awewe atawa lalaki. Diajarkeun ngaran-ngaran anggota awak, ieu lengen, ieu suku, ieu sirah, jst… batas kasadaran anu kacida heureutna.

Nyerengeh seuri olangan,,, hehee


Nun Gustii ,,,,
anu Maha Netepkeun sagala tektekbengek,,, sareng Maha Wijaksana
sim kuring nitenan deui mangsa katukang sajarah penting hirup diri,,,
nitenan takdir-takdirNa anu tos kalangkung,,,
aya anu lulus, aya anu kena virus
virus merekedeuweng, virus kahayang, virus syahwat, oge virus fulus,,,
ayeuna kuring nyerengeh,,,
naha beheula kudu sakola di SD, SMP, SMA jeung kuliah didinya,,,
ayeuna kuring nyerengeh,,,

Ngeupeul kacang,,,


Aya hiji tehnik moro monyet di leuweung afrika (*jiga nu betul pernah kaitu..heheh :p ),
carana alus pisan, sabab ieu cara pikeun anu moro monyet kaayaan hirup, euweuh cacad saeutik oge.

Cara newakna saderhana, tukang moro ngan make keler/toples anu beuheung eta keler panjang jeung sempit. Eta keler dieusian kacang anu geus dibere aroma/bau. Tujuana sangkan monyet-monyet datang.

Sanggeus dieusian kacang, eta keler teh diruang dina taneuh, anu kaciri ngan beuheung toples diantep teu ditutupan.


Tukang moro ngalakukeunna pasosore. Isukna maranehna tinggal ngaringkus eta monyet-monyet anu leungeuna geus kajebak dina toples teu bisa dikaluarkeun. Naha bisa kitu ? lah pasti geus apal nya jawabana… hehehe

Obrolan jeung nu jadi anak

Balik sakola ningali paroman beunget nu jadi anak teu jiga biasana, murukusunu jiga anu bETe,,,

sanggeus muka sapatu dilawang panto kalacat asup kaimah, manehna terus ka kamarna bari kantongna semu dialungeun. Indungna (pamajikan kuring anu panggeulisna sadunya tea ning teu lemek teu nyarek ningali nujadi anakna jamedud. Kuring oge tetep jongjon dihareupeun komputer api-api teu malire.

Sanggeus ganti baju, terus indungna nitah dahar bari ngasongkeun cai herang na gelas,,,, laju ngoloyong deui ka dapur.

Wangsit Siliwangi (anu lengkep)

(Sumber :  http://ncepborneo.wordpress.com/2009/06/14/wangsit-siliwangi-anu-lengkep/)

Tah ieu nu disebut Wangsit Siliwangi nu saestu na
Wangsit Siliwangi nu lengkap

Urang kotjapkeun deui Radja
TJeuk Injana :
Batur batur, dulur dulur !
Kabeh sanak djeung sakabeh kadang !
Darengekeun !
Sedja ngaing teh eudeuk njabrang
Mawa dia kabehan ka Nusa Larang
Deuk ngadeukkeun deui dayeuh tengah sagara !
Tapi eta laut
Ngadak ngadak tjaah motah kabina bina !
Lengser !
Naeun eta teh kila kilana ?
Boa boa

Buletin Bagian KaDalapan

Bagian VIII

Raja Kerajaan Pajajaran Keempat Adalah Ratu Sakti [ 1543 - 1551 ]. Untuk Mengatasi Keadaan Yang Ditinggalkan Ratu Dewata Yang Bertindak Serba Alim, Ia Bersikap Keras Bahkan Akhirnya Kejam Dan Lalim. Dengan Pendek Carita Parahiyangan Melukiskan Raja Ini. Banyak Rakyat Dihukum Mati Tanpa Diteliti Lebih Dahulu Salah Tidaknya. Harta Benda Rakyat Dirampas Untuk Kepentingan Keraton Tanpa Rasa Malu Sama Sekali. Kemudian Raja Ini Melakukan Pelanggaran Yang Sama Dengan Dewa Niskala Yaitu Mengawini "Estri Larangan Ti Kaluaran" [ Wanita Pengungsi Yang Sudah Bertunangan ]. Masih Ditambah Lagi Dengan Berbuat Skandal Terhadap Ibu Tirinya Yaitu Bekas Para Selir Ayahnya. Karena Itu Ia Diturunkan Dari Tahta Kerajaan. Ia Hanya Beruntung Karena Waktu Itu Sebagian Besar Pasukan Hasanuddin Dan Fadillah Sedang Membantu Sultan Trenggana Menyerbu Pasurua Dan Panarukan. Setelah Meninggal, Ratu Sakti Dipusarakan Di Pengpelengan.

Buletin Bagian KaTujuh

Bagian VII

Surawisesa Tidak Menampilkan Namanya Dalam Prasasti. Ia Hanya Meletakkan Dua Buah Batu Di Depan Prasasti Itu. Satu Berisi Astatala Ukiran Jejak Tangan, Yang Lainnya Berisi Padatala Ukiran Jejak Kaki. Mungkin Pemasangan Batutulis Itu Bertepatan Dengan Upacara Srada Yaitu "Penyempurnaan Sukma" Yang Dilakukan Setelah 12 Tahun Seorang Raja Wafat. Dengan Upacara Itu, Sukma Orang Yang Meninggal Dianggap Telah Lepas Hubungannya Dengan Dunia Materi. Surawisesa Dalam Kisah Tradisional Lebih Dikenal Dengan Sebutan Guru Gantangan Atau Munding Laya Dikusuma. Permaisurinya, Kinawati, Berasal Dari Kerajaan Tanjung Barat Yang Terletak Di Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sekarang. Kinawati Adalah Puteri Mental Buana, Cicit Munding Kawati Yang Kesemuanya Penguasa Di Tanjung Barat.

Buletin Bagian KaGenep

Bagian VI

Barros Menyebut Fadillah Dengan Faletehan. Ini Barangkali Lafal Orang Portugis Untuk Fadillah Khan. Tome Pinto Menyebutnya Tagaril Untuk Ki Fadil [ Julukan Fadillah Khan Sehari-Hari ]. Kretabhumi I/2 Menyebutkan, Bahwa Makam Fadillah Khan [ Disebut Juga Wong Agung Pase ] Terletak Di Puncak Gunung Sembung Berdampingan [ Di Sebelah Timurnya ] Dengan Makam Susushunan Jati. Hoesein Djajaningrat [ 1913 ] Menganggap Fadillah Identik Dengan Susuhunan Jati. Nama Fadillah Sendiri Baru Muncul Dalam Buku Sejarah Indonesia Susunan Sanusi Pane [ 1950 ]. Carita Parahiyangan Menyebut Fadillah Dengan Arya Burah. Pasukan Fadillah Yang Merupakan Gabungan Pasukan Demak-Cirebon Berjumlah 1967 Orang. Sasaran Pertama Adalah Banten, Pintu Masuk Selat Sunda.

Buletin Bagian KaLima

Bagian V

Karena Permusuhan Tidak Berlanjut Ke Arah Pertumpahan Darah, Maka Masing Masing Pihak Dapat Mengembangkan Keadaan Dalam Negerinya. Demikianlah Pemerintahan Sri Baduga Dilukiskan Sebagai Jaman Kesejahteraan [ Carita Parahiyangan ]. Tome Pires Ikut Mencatat Kemajuan Jaman Sri Baduga Dengan Komentar "The Kingdom Of Sunda Is Justly Governed; They Are True Men" [ Kerajaan Sunda Diperintah Dengan Adil; Mereka Adalah Orang-Orang Jujur ]. Juga Diberitakan Kegiatan Perdagangan Sunda Dengan Malaka Sampai Ke Kepulauan Maladewa [ Maladiven ]. Jumlah Merica Bisa Mencapai 1000 Bahar [ 1 Bahar = 3 Pikul ] Setahun, Bahkan Hasil Tammarin [ Asem ] Dikatakannya Cukup Untuk Mengisi Muatan 1000 Kapal.

Buletin Bagian KaOpat

Bagian IV

Panggeres Adalah Hasil Lebih Atau Hasil Cuma-Cuma Tanpa Usaha. Reuma Adalah Bekas Ladang. Jadi, Padi Yang Tumbuh Terlambat [ Turiang ] Di Bekas Ladang Setelah Dipanen Dan Kemudian Ditinggalkan Karena Petani Membuka Ladang Baru, Menjadi Hak Raja Atau Penguasa Setempat [ Tohaan ]. Dongdang Adalah Alat Pikul Seperti "Tempat Tidur" Persegi Empat Yang Diberi Tali Atau Tangkai Berlubang Untuk Memasukan Pikulan. Dondang Harus Selalu Digotong. Karena Bertali Atau Bertangkai, Waktu Digotong Selalu Berayun Sehingga Disebut "Dondang" [ Berayun ]. Dondang Pun Khusus Dipakai Untuk Membawa Barang Antaran Pada Selamatan Atau Arak-Arakan. Oleh Karena Itu, "Pare Dongdang" Atau "Penggeres Reuma" Ini Lebih Bersifat Barang Antaran.

Buletin Bagian KaTilu

Bagian III

Waktu Mudanya Sri Baduga Terkenal Sebagai Kesatria Pemberani Dan Tangkas Bahkan Satu-Satunya Yang Pernah Mengalahkan Ratu Japura [ Amuk Murugul ] Waktu Bersaing Memperbutkan Subanglarang [ Istri Kedua Prabu Siliwangi Yang Beragama Islam ]. Dalam Berbagai Hal, Orang Sejamannya Teringat Kepada Kebesaran Mendiang Buyutnya [ Prabu Maharaja Lingga Buana ] Yang Gugur Di Bubat Yang Digelari Prabu Wangi. Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara II/2 Mengungkapkan Bahwa Orang Sunda Menganggap Sri Baduga Sebagai Pengganti Prabu Wangi, Sebagai Silih Yang Telah Hilang. Naskahnya Berisi Sebagai Berikut [ Artinya Saja ]:

Buletin Bagian KaDua

Bagian II

Lain Dengan Galuh, Nama Kawali Terabadikan Dalam Dua Buah Prasasti Batu Peninggalan Prabu Raja Wastu Yang Tersimpan Di Astana Gede, Kawali. Dalam Prasasti Itu Ditegaskan "Mangadeg Di Kuta Kawali" [ Bertahta Di Kota Kawali ] Dan Keratonnya Disebut Surawisesa Yang Dijelaskan Sebagai "Dalem Sipawindu Hurip" [ Keraton Yang Memberikan Ketenangan Hidup ]. Prabu Raja Wastu Atau Niskala Wastu Kancana Adalah Putera Prabu Maharaja Lingga Buana Yang Gugur Di Medan Bubat Dalam Tahun 1357. Ketika Terjadi Pasunda Bubat, Usia Wastu Kancana Baru 9 Tahun Dan Ia Adalah Satu-Satunya Ahli Waris Kerajaan Yang Hidup Karena Ketiga Kakaknya Meninggal.

Buletin Bagian KaHiji

Bagian I

Pusat Pemerintahan Kerajaan Pajajaran Selalu Berpindah-Pindah, Seperti Kawali Yang Juga Pernah Dijadikan Sebagai Ibu Kota Kerajaan Pajajaran. Keturunan Manarah Dalam Garis Turunan Laki-Laki Terputus Sehingga Pada Tahun 852 Tahta Galuh Jatuh Kepada Keturunan Banga, Yaitu Rakeyan Wuwus Yang Beristrikan Puteri Keturunan Galuh. Sebaliknya Adik Perempuan Rakeyan Wuwus Menikah Dengan Putera Galuh Yang Kemudian Menggantikan Kedudukan Iparnya Sebagai Raja Sunda IX Dengan Gelar Prabu Darmaraksa Buana.

Buletin BSS Bulan April (Full)

Bagian I

Pusat Pemerintahan Kerajaan Pajajaran Selalu Berpindah-Pindah, Seperti Kawali Yang Juga Pernah Dijadikan Sebagai Ibu Kota Kerajaan Pajajaran. Keturunan Manarah Dalam Garis Turunan Laki-Laki Terputus Sehingga Pada Tahun 852 Tahta Galuh Jatuh Kepada Keturunan Banga, Yaitu Rakeyan Wuwus Yang Beristrikan Puteri Keturunan Galuh. Sebaliknya Adik Perempuan Rakeyan Wuwus Menikah Dengan Putera Galuh Yang Kemudian Menggantikan Kedudukan Iparnya Sebagai Raja Sunda IX Dengan Gelar Prabu Darmaraksa Buana.

Kehadiran Orang Galuh Sebagai Raja Sunda Di Pakuan Waktu Itu Belum Dapat Diterima Secara Umum, Hal Ini Dapat Dimaklumi Karena Sama Halnya Dengan Kehadiran Sanjaya Dan Tamperan Sebagai Orang Sunda Di Galuh. Bahkan Prabu Darmaraksa [ 891 - 895 ] Tewas Dibunuh Oleh Seorang Menteri Sunda Yang Sangat Fanatik Akan Hal Ini. Setelah Peristiwa Itu, Tiap Raja Sunda Yang Baru Pastilah Akan Selalu Memperhitungkan Tempat Kedudukan Yang Akan Dipilihnya Menjadi Pusat Pemerintahan. Dengan Demikian, Pusat Pemerintahan Itu Berpindah-Pindah Dari Barat Ke Timur Dan Sebaliknya. Antara Tahun 895 Sampai Tahun 1311 Kawasan Jawa Barat Diramaikan Sewaktu-Waktu Oleh Iring-Iringan Rombongan Raja Baru Yang Berpindah Tempat.

Ayah Sri Jayabupati Berkedudukan Di Galuh, Sri Jayabupati Di Pakuan, Tetapi Puteranya Berkedudukan Di Galuh Lagi. Dua Raja Berikutnya [ Raja Sunda Ke-22 Dan Ke-23 ] Memerintah Kembali Di Pakuan. Raja Ke-24 Memerintah Di Galuh Dan Raja Ke-25, Yaitu Prabu Guru Darmasiksa Mula-Mula Berkedudukan Di Saunggalah, Kemudian Pindah Lagi Ke Pakuan. Puteranya, Prabu Ragasuci, Berkedudukan Di Saunggalah. Proses Kepindahan Seperti Ini Memang Merepotkan, Namun Pengaruh Positifnya Jelas Sekali Dalam Hal Pemantapan Etnik Di Jawa Barat. Antara Galuh Dengan Sunda Memang Terdapat Kelainan Dalam Hal Tradisi.

Kamis, 12 April 2012

Renungan : Kelebihan Seorang Wanita


Subhannalloh ternyata perempuan punya banyak kelebihan jika bisa memanfa'atkannya dengan sebaik-baiknya.


(Simak beberapa hadist nabi mengenai wanita )
 1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapak dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".
 2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1.000 kejahatan.

Rabu, 11 April 2012

Renungan : Kasih IBU

Seorang ibu dalam hidupnya membuat kebohongan demi kita.

 
 1. Saat makan, jika makanan kurang, Ia akan memberikan makanan itu kpd anaknya dan berkata, "Cepatlah makan, ibu tidak lapar."
 2. Waktu makan, Ia selalu menyisihkan ikan dan daging untuk anaknya dan berkata, "ibu tidak suka daging, makanlah, nak.."
 3. Tengah malam saat dia sdg menjaga anaknya yg sakit, Ia berkata, "Istirahatlah nak, ibu masih belum ngantuk.."
 4. Saat anak sudah tamat sekolah, bekerja, mengirimkan uang untuk ibu. Ia berkata, "Simpanlah untuk keperluanmu nak, ibu masih punya uang."
 5. Saat anak sudah sukses, menjemput ibunya untuk tinggal di rumah besar, Ia lantas berkata, "Rumah tua kita sangat nyaman, ibu tidak terbiasa tinggal di sana."
 6. Saat menjelang tua, ibu sakit keras, anaknya akan menangis, tetapi ibu masih bisa tersenyum sambil berkata, "Jangan menangis, ibu tidak apa apa." Ini adalah kebohongan terakhir yg dibuat ibu.
Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita tapi tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya......Karena beliaulah malaikat yang nyata yang dikirim Tuhan untuk menjaga kita ... maka BAHAGIAKANLAH IBU KALIAN, selagi kalian masih diberi kesempatan untuk melihatnya ...

By :  Adam Subang 

Selasa, 10 April 2012

Rupa-rupa Seuri

RUPA-RUPA SEURI
 1. Seuri -> lemesna gumujeng --> ngedalkeun rasa suka, bungah atawa resep, ku sora ngahahah, ngehkey, jste. 
 2. Seuseurian --> seuri lila. 
 3. Nyeungseurikeun --> seuri ditujukeun ka nu kalakuanana teu psrok jeung batur. 
 4. Ngajak seuri -->seuri bari nyanghareup ka batur jeung némbongkeun budi marahmay. 
 5. Seuri konéng = seuri maur --> (kecap-kecapan), seuri bari rada éra atawa nyeri, upamana tas ceurik atawa tas ambek. 
 6. Seuri leutik --> seuri ditahan atawa seuri jero haté. 
 7. Nyalakatak --> seuri ngeunah sarta bedas ngagakgak. 
 8. Nyéréngéh --> seuri teu nyoara tapi némbongkeun huntu. 
 9. Héhéh, ngahéhéh atawa ngahihih --> seuri ditahan. 
 10. Gikgik, ngagikgik --> seuri ditaha 
 11. Heuheuy atawa heuheuy deuh --> kantétan pikeun ngageuhgeuykeun omongan batur. 
 12. Imut -> lemesna mésem --> seuri leutik, seuri ukur ku kunyemna biwir, henteu nyoara. 
 13. Imut kanjut --> imut ku cara ngariutkeun biwir. 
 14. Imut ngagelenyu --> imut rada lila lantaran kayungyun ku polah batur. 
 15. Kéom atawa kényom --> imut rada ka gigir biwirna.


Rupa-rupa Leumpang

 RUPA-RUPA LEUMPANG
 1. Boyot = leumpang kendor bangun beurat awak. 
 2. Déog/péngkor =leumpang dingdet lantaran suku nu sabeulah rada pondok. 
 3. Dohot-dohot = leumpang lalaunan bari semu dodongkoan cara peta nu ngadodoho. 
 4. Égang/égol = leumpang cara budak nu anyar disunatan lantaran bisul dina palangkakan, jsté. 
 5. Gonjléng = leumpang awéwé bari ngobah-ngobahkeun awak, haying narik perhatian lalaki. 
 6. Ingkud-ingkuan/jingkrung = leumpang teu bener lantaran nyeri suku, jsté. 
 7. Jarigjeug/jumarigjeug = leumpang bari semu rék labuh (biasana jalma nu geus kurang tanaga atawa nu kakara hudang gering). 

Rupa-rupa Diuk

RUPA-RUPA DIUK
 1. Andegléng = diuk ajeg tumaninah dina korsi. 
 2. Andéprok = émok rékép. 
 3. Anjeucleu = diuk ngeunah-ngeunah di tempat nu rada luhur. 
 4. Campego = cingogo kawas aya nu didagoan. 
 5. Candeluk = diuk sabaraha lila kawas aya nu didagoan. 
 6. Cangogo/cingogo = nagog, peta saperti nu keur bubuang. 
 7. Émok = diuk awéwé, sukuna duanana ditikelkeun semu ka gigir ditindihan ku dua pingping. 
 8. Émok cabok = émok nu pingpingna dipatumpangkeun. 
 9. Nagog = cingogo. 

Obahna Suku

OBAHNA SUKU
 1. Jéngké = ngangkatkeun keuneung nepi ka napak ku ramo suku.
 2. Najong = ngeunakeun (ramo) suku kalayan ngagentak kana barang, jsté.
 3. Nalapung = nyépak (bal, jsté) ka luhur ku tonggong suku (sanggeus dialungkeun heula).
 4. Nalipak = nyépak ku dampal suku.
 5. Néjéh = nyépak ku suku tukang (kuda, kaldé, jsté).
 6. Nincak = napakkeun dampal suku.
 7. Nokér = ngésérkeun barang ku suku rada ka gigir atawa ka tukang.
 8. Ngajejek = nincak barang ngagentak ku dampal suku.
 9. Ngaréngkas = ngahalangan léngkah batur ku suku urang (sina labuh).
 10. Nyépak = ngeunakeun suku kalawan maké tanaga kana barang (bal, jsté).
                                               


Obahna Leungeun

OBAHNA LEUNGEUN
 1. Garo, gagaro = ngeruk-ngerukkeun ramo leungeun (kuku) kana kulit lebah nu ateul.
 2. Garo ganyang = gagaro saluar awak.
 3. Garo maling = gagaro bari teu sadar, keur saré.
 4. Garo singsat = gagaro bari nyingsat, lantaran geus teu sabar, atawa lantaran ambek (awéwé).
 5. Garo-garo teu ateul = gagaro tukangeun ceuli, nandakeun bingung atawa keuheul.
 6. Gupay, ngagupay = ngobahkeun leungeun tanda nitah nyampeurkeun, nyalukan ku isarah leungeun.
 7. Gugupay = ngobahkeun leungeun tanda mileuleuyankeun (nu indit atawa nu mileuleuyankeun).
 8. Malédog = ngalungkeun batu, jsté. Kalawan tarik, kana sato: anjing, jsté.
 9. Mencét = neueulkeun atawa ngadempétkeun indung leungeunjeung curuk kana barang, bagian awak, jsté.
 10. Mencétan = neueul-neueulkeun indung leungeun kana awak batur nu karasa carangkeul atawa nyareri sangkan cageur.

Sesebutan ka Jelema

SESEBUTAN KA JELEMA
 1. Aki-aki = lalaki nu geus kolot pisan.
 2. Balég tampélé = mangkat begér, wani di tukangeun, ari di hareupeun éra kénéh.
 3. Bijil bulu mayang = saharti jeung balég tampélé.
 4. Budak = anak jalma nu can balég.
 5. Budak gumélo = budak nu san boga jeujeuhan (pikiran) lantaran budak kénéh, kira-lira umur 2-4 taun.
 6. Budak kamalolé = budak nu nurutkeun kapercayaan baheula kudu diruat, lantaran aya tanda wisnu (tanda bodas) dina awakna, biasana rarungsing teu daék cicing bari teu kanyahoan naon sababna atawa kasakitna.
 7. Budak pahatu = budak nu geus teu boga indung (ditinggalkeun maot).
 8. Budak yatim = budak nu geus teu boga bapa (ditinggalkeun maot).
 9. Budak pahatulalis = budak nu geus teu boga indung teu boga bapa.
 10. Bujang = lalaki nu geus balég tapi can kawin.

Senin, 09 April 2012

Undak-Usuk / Tatakrama Basa Sunda


UNDAK-USUK / TATAKRAMA BASA SUNDA

Abus, asup                                  Lebet                            Lebet
Acan, tacan, encan                  Teu acan                      Teu acan
Adi                                                 Pun Adi                        Tuang rai, rayi
Adu, ngadu                                 Aben, ngaben           Ngaben
Ais, ngais                                     Ngemban                    Ngemban
Ajang, keur, pikeun                Kanggo                         Haturan
Ajar, ngajar                                 Ngajar                           Ngawulang,
Aji, ngaji                                       Ngaji                              Ngaos
Akang                                           Akang                           Engkang
Aki                                                  Pun aki                         Tuang éyang, éyang
Aku, ngaku                                 Aku, ngaku                    Angken, ngangken
Ali                                                   Ali                                   Lélépén
Alo                                                 Pun alo                         Kapiputra, tuang putra
Alus                                               Saé                                 Saé

17 Pupuh (Palanggeran & Watek)


17 PUPUH
(PALANGGERAN & WATEK)
Ku: Iing Firmansyah

Dina pupuh aya nu disebut palanggeran/patokan, nyaéta guru wilangan jeung guru lagu.
Guru wilangan nyaéta lobana engang (B. Ind : suku kata) dina unggal padalisan/jajar.
Guru lagu nyaéta sora vocal engang panungtung dina unggal padalisan.
Lobana padalisan (jajaran) dina unggal pada (B. Ind: bait) gé geus ditangtukeun.
Pon kitu deui, unggal pupuh miboga watek/sipat sewang-séwangan.

Conto guru wilangan jeung guru lagu:
PUPUH KINANTI
Bu-dak leu-tik bi-sa nga-pung (8-u)
Ba-ba-ku nga-pung-na peu-ting(8-i)
Nga-la-yang ka-ka-la-yang-an (8-a)
Né-a-ngan nu a-mis-a-mis (8-i)
Sa-ru-pa-ning bung-bu-ah-an (8-a)
Na-on ba-é nu ka-pang-gih (8-i)

Kecap Panganteur


Dina basa Sunda aya nu disebut Kecap Panganteur, boh kecap panganteur pagawéan boh kecap panganteur kaayaan. Ieu kecap téh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Urang titénan geura...!
Am --> dahar
Barakatak --> seuri
Bek, habek --> dahar
Berebet --> lumpat
Beretek --> lumpat
Béréwék --> soék/soéh
Biur --> 1). Ngapung, 2). lumpat
Blak --> nangkarak
Blok --> bahé
Blug, geblug --> 1). labuh, 2). ragrag/murag (barang gedé sarta beurat)

Ngaran-ngaran Wangunan

Bagan = saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk (masangkeun sirib atawa jaring), di Banten disebutna bagang.
Balandongan = adegan saheulaanan pikeun narima sémah; tenpat kamonésan di nu kariaan.
Balé = adegan wangunan.
Balé bandung = tempat ngabandugan paréntah raja.
Balé désa = kantor pamong désa.
Balé watangan = kantor pangadilan.
Bédéng = imah leutik atawa imah dipétak-pétak pikeun pagawé leutik upamana baé imah kontrakan.
Bédéng = tempat pabinihan karét, kopi. Entéh jsb.

Ngaran rupa-rupa Omongan


Ancad laér = ngomongna anca pisan.

Céntal, pacéntal-céntal = paséa, paréa-réa omong.

Eur-eur/garap = kabiasaan ngomong nu harésé rék pok/ngomong arap-ap areup-eup.

Galantang, ngagalantang = nyarita atawa pidato panjang tur tatag.
Galécok/garécok = nyarita (kalawan gumbira) teu eureun-eureun.
Garihal = omongan kasar matak nyentug kana ati.
Gebah, ngagebah = ngomong tarik (biasana nyumput heula) sangkan batur reuwaseun.
Gebés, ngagebés = nyentak, ngahuit.

Kecap Sesebutan Waktu


Sakedét nétra --> (asalna sakedép nétra), kedép=kiceup. Jadi sakedét nétra hartina sakiceup, nucuhkeun waktu nu sakeudeung pisan.
Sakilat --> nuduhkeun waktu nu sakeudeung pisan, méh saharti jeung sakiceup, diupamakeun kana (lilana) kilat nu ngaburinyay.
Sapanyeupahan --> nuduhkeun waktu anu teu sabaraha lilana, kira-kira sarua lilana jeung anu keur nyeupah.
Sapangéjoan --> nuduhkeun waktu anu lilana sarua jeung anu keur ngéjo (nyangu)
Saumur jagong --> kira-kira tilu bulan satengah
Sataun landung --> sataun leuwih

Kecap sesebutan kaayaan / sipat barang


1.       Nuduhkeun Warna
Beureum --> euceuy
Bodas --> nyacas
Bodas --> ngeplak
Héjo --> ngagedod
Hideung --> cakeutreuk
Hideung --> meles (dilarapkeun kana buuk jalma atawa bulu sasatoan)
Hideung --> lestreng
Konéng --> enay
Konéng --> umyang (dilarapkeun kana pakulitan jalma)

Ngaran Patukangan

ANJUN                     =      tukang nyieun parabot tina taneuh
BUJANGGA            =      tukang nyieun/nulis carita
CANDOLI                 =      tukang ngajaga pabéasan di nu kariaan (biasana awéwé)
GENDING                =      tukang nyieun parabot tina kuningan
KABAYAN                =      tukang dititah ka ditu ka dieu
KAJINEMAN           =      1) mandor sakitan, 2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum)
KAMASAN              =      tukang nyieun parabot tina emas atawa pérak
KEBOJENGKENG =      tukang ngagusur padati
KULAÉR                    =      kusir anu tumpakna dina kuda karéta pangagung
KUNCÉN                  =      tukang ngurus kuburan
LEGIG                       =      tukang ngasruk dina pamoroan
MALIM                     =      tukang nalukkeun sasatoan
MARANGGI           =      tukang nyieun landéan jeung sarangka keris
MEREBOT                =      tukang nakol bedug
SARAWÉDI              =      tukang ngagosok permata
PAKACAR                =      bujang, juru ladén
PALATUK                 =      iber anu tumpak kuda saheulaeun pangagung
PALÉDANG             =      tukang nyieun parabot tina tambaga
PALIKA                     =      tukang teuleum (ngala lauk)
PAMATANG           =      tukang moro nu sok ngagunakeun tumbak
PAMAYANG           =      tukang ngala lauk di laut
PANDAY                  =      tukang nyieun parabot tina beusi
PANINGGARAN   =      tukang moro
SARATI                     =      tukang ngusir gajah

Dicutat tina PEPERNIAN

Iing Firmansyah Iing Firmansyah

Ngaran Kekembangan


Kembang awi = eumbreuk
Kembang bako = bosongot
Kembang bawang = ulated
Kembang bolang = ancal
(bolang=sabangsa teleus jarah/liar nu jadina di nu bécék)
Kembang boléd = téla
Kembang cabé = bolotot
Kembang cau = jantung
Kembang cengék = péncéngés
Kembang eurih = ancul

Ngaran anak sasatoan

Anak anjing = kirik/kicik
Anak bagong = begu
Anak bandeng = nanar
Anak banténg = bangkanang
Anak bangbung = kuuk
Anak bangkong = buruy, bancét
Anak belut = kuntit
Anak bogo = cingok
Anak boncél = bayong
Anak buhaya = bocokok
Anak deleg/gabus = boncél/ kocolan/kokocolan

Kecap sesebutan bilangan nu dilarapkeun kana barang


KECAP SESEBUTAN BILANGAN NU DILARAPKEUN KANA BARANG NU TANGTU
(Pangdeudeul pangajaran basa Sunda putra-putri sadérék)

Ambekan = sadami
Awi = sabébék
Awi = saleunjeur (satangkal)
Awi = sadapur (sagunduk nu diwangun ku sababaraha tangkal)
Bako = salémpéng
Bangsal = sacangi (sasiki)
Bawang = sasihung (sasiki)
Béas = sacanggeum
Bilik = sailab (sagebing)
Boéh = sarirang (tilu iket)

sing a song ... hahhahhay

I heard that you’re settled down
That you found a girl and you’re married now
I heard that your dreams came true
Guess she gave you things I didn’t give to you

Old friend, why are you so shy?
It ain’t like you to hold back or hide from the lie

I hate to turn up out of the blue uninvited
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
That for me, it isn’t over

Tutut makanan favorit BSS ...


Siapa yang tidak kenal dengan hewan yang diberi nama 'Tutut" (dalam bahasa Sunda", atau "Keong Sawah"? Pasti semua orang tentu mengenalnya, baik secara bentuk maupun bahasa lainnya yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Jika kita mengingat masa kecil kita, ya sekitar usia SD, tentu setiap dari kita pernah jajan makanan ini. Selain harganya yang murah pada saat itu, cara memakannya pun trgolong unik. Tutut ini dimakan dengan cara disedot seketika, sehingga isinya dapat langsung keluar. Cara lainnya adalah dengan mencungkilnya dengan tusuk sate/tusuk gigi. Daging tutut bisa keluar dan langsung masuk ke mulut, untuk inilah bagian buntut cangkangnya harus dipotong supaya angin bisa masuk. Kalau tak pandai menyedotnya atau tak ingin orang lain melihat mulut anda monyong, cungkil saja dengan tusuk gigi.

Sumedang Larang di Jaman P. Geusan Ulun

Sumedang Larang di Jaman P. Geusan Ulun

PANGERAN Angkawijaya alias Geusan Ulun, dijungjunglungguh jadi raja Sumedang, 13 bulan sabada wafatna Pangeran Santri. Kaharti sabab harita Geusan Ulun umurna Karek 22 taun, sedengkeun nurutkeun tradisi heubeul, nu diangap dewasa teh umur 23 taun. Ari sababna nu utama, nurutkeun Pusaka Kertabhumi I/2, nya eta: Ghesan Ulun nyankrawartti mandala ning Pajajaran kang wus pralaya, ya ta sirna, ing bhumi Parahyangan. Ikang kedatwan ratu Sumedanglarang haneng Kutamaya ri Sumedangmanala. (Geusan Ulun marentah wilayah Pajajaran nu geus runtag, nya eta sirna ti bumi Parahyangan. Karaton ieu raja Sumedang teh ayana di Kutamaya di wewengkon Sumedang).

Beberapa hadist nabi mengenai wanita


Subhannalloh ternyata perempuan punya banyak kelebihan jika bisa memanfa'atkannya dengan sebaik-baiknya.. (Simak beberapa hadist nabi mengenai wanita ) 1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki karena sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah akan hal tersebut, jawab baginda, "Ibu lebih penyayang daripada bapak dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia". 2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1.000 kejahatan. 3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah mencatatkan baginya pahalaorang yang berjihad pada jalan Allah. 4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. 5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan..

Rabu, 04 April 2012

‎Buat Renungan Kita Bersama

Bersihkanlah dirimu sebelum kamu di mandikan
Berwuduklah kamu sebelum kamu di wudukkan
Dan solatlah kamu sebelum kamu di solatkan
tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutupkan
Dengan kain kafan yg serba putih

Pada waktu itu tidak guna lagi bersedih
Walaupun orang yg hadir itu merintih
Selepas itu kamu akan di letakkan di atas lantai
Lalu di laksanakan solat jenazah
Dengan 4 kali takbir dan 1 salam
Beserta Al-Fatihah, selawat dan doa
Sebagai memenuhi tuntunan Fardhu Kifayah

kanggo Lembur Kuring

Sakabeh Dulur dilembur kuring...

Sajauh-jauhna manusa ngarantau pasti bakal balik deui ka asalna nyaeta lembur kuring, Naon hasilna salama diperantauan ? nyaeta pangalaman jeung amalna. Dunya nyaeta tempat nanam benih diri manusa pastina akherat atawa lembur kuring nu hakiki nyaeta tempat metik hasilna, Dulur...tapi nu janten bahan tafakkur...Kumaha nyatana eta benih nu ditanam ku urang salaku manusa salama aya dialam dunya ? Naha bakal janten manis atanapi pait engke hasilna di lembur kuring nu hakiki ?

Wallohu 'Alam...

Dulur...mugia urang sadayana sing kagolongkeun manusa anu salamet di lembur kuring nu hakiki,amin.

Jika Orang ...

JIKA ORANG MEMBICARAKAN KITA "DI BELAKANG":
Itu tandanya kita sudah ada di depan mereka...

JIKA ORANG "MERENDAHKAN" KITA:
Itu tandanya kita sudah lebih tinggi dari mereka...

JIKA ORANG MERASA "IRI" PADA KITA:
Itu tandanya kita lebih baik dari mereka...

JIKA ORANG "BERBICARA BURUK" TENTANG KITA:
Itu tandanya hidup kita lebih indah dari mereka...

PAYUNG TIDAK DAPAT MENGHENTIKAN HUJAN !
Tetapi payung membuat kita menembus hujan untuk mencapai tujuan

Teruslah bersemangat untuk berbuat baik
Jangan pernah rendahkan dirimu dengan perbuatan yang sia-sia

#Kutipan#Lembur Kuring


Mangga Haturan Linggih BARAYA...

Memahami Rabb dan Rasul-Nya

Memahami Rabb dan Rasul-Nya
Posted: April 16, 2011 by kuabdi in K.H. Usman Shalehuddin
Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 21-24 (Pokok Hukum Musrik dan Cara Menjauhinya)
Oleh K.H. Usman Shalehuddin.

Membahas hukum dan ciri-ciri orang musyrik tidak bisa dilepaskan dari masalah tauhid. Dalam Al-Quran dari awal sampai akhir dijelaskan dengan terperinci. Hal-hal pokok yang perlu diketahui dan dipahami syirik (yang harus dimulai dari pembahasan tauhid) terkandungan dalam Surat Al-Baqarah ayat 21-24.

“Wahai manusia! Ibadahilah Tuhanmu (Rabbmu) yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa;” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 21)

Selasa, 03 April 2012

BARAYA SUNDA SADULUR

“BARAYA SUNDA SADULUR”
Adalah suatu Komunitas yang bersifat umum, yang bergerak dibidang Seni budaya dan Sosial kemasyarakatan, tidak mengandung Unsur POLITIK sama sekali dan tidak akan terjun dalam dunia Perpolitikan.

FILOSOFI KATA “BARAYA SUNDA SADULUR”
“BARAYA” adalah kumpulan pemersatu dan tidak bercerai berai dikala menghadapi suatu perbedaan serta senang menjalin silaturahmi.
“SUNDA” dalam bahasa sansekerta yaitu sopan, bersinar terang dan selalu menjadi cahaya alam dan hati manusia, serta tidak memberi kegelapan. Selalu dihormati dan diterima dimanapun berada.
“SADULUR” artinya adalah ikatan persaudaraan, saling bahu membahu dan tolong menolong antar sesama dimanapun berada.
Jadi Filosofi Kata “BARAYA SUNDA SADULUR” adalah suatu kumpulan pemersatu yang senang menjalin silaturahmi, selalu Sopan, dihormati, dan diterima dimanapun berada serta saling bahu membahu dan tolong menolong antar sesama.

Kawah Putih.

Dari rangkaian objek wisata yang terdapat di kawasan hutan pegunungan Ciwidey tapatnya Ranca Bali, kabupaten Bandung, Kawah Putih adalah yang pertama akan anda lewati apabila anda melakukan perjalanan dari kota Bandung. Kawah putih memberikan pesona pemandangan yang indah dan khas, tidak mengherankan apabila tempat ini juga sering digunakan untuk tempat berfoto, baik amatir maupun profesional untuk untuk keperluan foto pre-wedding / pernikahan atau keperluan lainny.

Jarak dari pintu masuk sampai dengan kawah sekitar 5 Km atau 15 menit menggunakan kendaraan roda empat. Anda dapat menggunakan kendararaan umum disebut untang anting yang disediakan oleh pengelola tempat wisat dengan tarif Rp. 10.000 PP / Orang, atau membawa kendaraan sendiri sampai ke bibir kawah. Untuk mobil yang ingin langsung masuk sampai ke kawah tersebut dikenakan biaya Rp. 150.000 / kendaraan belum termasuk tiket masuk sebesar Rp. 25.000 / orangnya.

Sisindiran

PANGJAJAP Mireng anggota ieu grup sareneng sisindiran, sim kuring seja jabung tumalapung sabda kumapalang ngaguar perkawis sisindiran. Nanging dihapunten, kalayan teu gaduh maksad mapatahan ngojay ka meri. Nu dipiharep malah mandar sasieureun-sabeunyeureun janten nambihan pangaweruh ngeunaan sastra Sunda hususna sisindiran, utamina kanggo nu teu acan uninga naon ari sisindiran.

NYANGGAKEUN....!

Runtuyan Raja Raja Sunda

Astaghfirullah Al adzim 40 x......Bul kukus nurun ka manggung, ka manggung ka sang rumuhun, ka batara ka batari ka batara neda suka ka batari neda suci kanu Agung neda widi..................

Ieu carita buhun nu tos langka sareng kahilapkeun, mugia ngahudang deui seni-seni Sunda buhun. Mung ieu teh teu apal saha nu mantunna, Mang Otong Suganda kitu nu kantos kasohor?

Inti carita : Raja Pajajaran Prabu Siliwangi teh gaduh seueur garwa, diantara para permaisuri nyaeta Nyi Mas Padmawati nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Ngajadikeun pangsirikan ti garwa2 Prabu Siliwangi nu sejenna.

Sejarah Tatar Sunda

SEJARAH TATAR SUNDA
Pakuan (Bogor) Pusat Kerajaan SundaTome Pires (1513) menyebutkan bahwa dayo (dayeuh) Kerajaan Sunda terletak dua hari perjalanan dari Pelabuhan Kalapa yang terletak di muara Ciliwung. Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua buah prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi. Prasasti yang di Bogor banyak berhubungan dengan kerajaan sunda pecahan Tarumanagara, sedangkan yang di daerah Sukabumi berhubungan dengan kerajaan sunda sampai masa Sri Jayabupati.

Tilem

Geus tilem ngaran anjeun di dasar sagara rasa nu pangdasarna
naha pikeun saheulaanan atawa jang sapapanjangna?
 lebah dinya diri ukur bisa ngalelebah

Poma ulah barang tanya
inggis, sukma urang kahudang deui
ku impian-impian riwan nu ngaririwaan
 ku kalangkang-kalangkang heulang nu ngahihileudan

Sabab kiwari geus taya deui ungkara rasa nu kudu dikedalkeun siga kamari
geus garing cimata tresna moal rék dikaluarkeun deui
geus jempé taya galécokna simpé nu biasa teu weléh mépéndé haté nu ngageuri
capé…lungsé…

Geus dipendem ngaran anjeun na pajaratan rasa nu pangbunina
naha teu tibelat nepi ka luluasan ngejat?
 lebah dinya diri ukur bisa ngalelebah

Poma ulah rék nganaha-naha
atuh duriat nu paragat
éta mah meureun geus aya gurat
natrat ngagurat na leungeun nasib
 geus nasib!


  Opienika Thea

:) nasehat Kang Adam

jang hirup teh teu gampang teu cukup dpikiran tp kudu dilakonan
jang jalan kahirupan teu sapanjang na datar aya mudun jeung tanjakan
kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada benghar. 
salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidep bisi kupur!!

jang jadi jalma hade cing jadi jalma gede, benghar harta benghar hate!!
jang hideup cing ngajalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat jeung ahli tobat daif jeung para kyai hirup kena ku owah gingsir ngarah aya nu ngageuing maka lengkah tinggang salah

cing pinter tur bener,cing jujur tong bohong,ulah nganyeurikeun batur ngarah hirup loba dulur,rasa,ucap lengkah,tekad.jeung tabeat,ngarah pinagih bagja salamet dunya akherat janji jang jang jang cing jadi jalmi sholeh :)

 Adam Immortal Soull

Nitis Ngawanci : Mandala

Cur pulung Mandala Agung
Mandala Sastrahing Jendra
Mandala Hayuning Ratu
Mandala Pangruwating Diyu
Mandala jatining rasa

Geus ngucur jati rahayu
Jati Langit Lohing Mahpud
Nitis Bumi Loh Jinawi
Nitis sumereping ati
Ati kula ati Sunda
Matarema Insun – Dia
Ati rasa nu sajati
Nu ngancik na jero diri

Keberadaan Ratu Galuh

Punika Waruga Lemah nu medal Sang Hyang Hanteu, enya ti aing ules-ules putih basa jagat hanteu acan aya, enya ti aing anu geus diayakeun ti heula, basana dijanti, dipanggirikeun dipasang diawang-awang aing ngenggon dinu kosong nicakeundi nu hanteu aya baya-bayana ku aya dewata oge hanteu acan aya da aing eukeur miraga sukma sang lenggang// mulinang aya ti aya ka hanteu aya wit miraga mula Tanana (tan ana) manana mula wisesa enya aing anu diwisesakeun sorangan dibawana (di buwana) sajagat kabeh dukuh aing ngaranna Sang Yuga Sang Rasik Seda, Aing asup ka tanana (Tan ana) tanah ka aya pangiuh jeung bayu pituturna Sang Barsapona Ulon Bojongsoang Sargeh Gandawati.

Sunda Jati

1. Nu ngagem Urang Sunda Kanekes (ngaran topna: Baduy).Kanekes teh ngaran hiji tempat di Banten.

Ngaran Agama & Kapercayaan: Sunda Wiwitan. Wiwitan teh hartina mimiti, asal, poko, jati.Ngaran sejen: Sunda Asli, Jatisunda (jati, sanes mahoni)

Pais Lauk

PAIS LAUK
oleh Enang Rokajat Asura pada 07 Juni 2011 jam 21:12
Carpon : E. Rokajat Asura

Saban balik ka lembur, pasti we kuring mah kudu ngalangeu di tepas. Hayang mulangkeun panineungan. Siga neuteup layar video, sakali mencet tombolna bruh-breh kalakuan mangsa ka tukang. Masih siga baheula puguh ge imah kuring teh. Imah panggung, suhunan julang ngapak, sakurilingna masih ku bilik. Ngan kadieunakeun bilik di gigir jeung lalangit, diganti ku bilik hias ti Ciwidey. Ari tihang-tihang nepika palang gigir jeung cemped mah angger nu baheula, kai jati Kalimantan bawa bapa waktu sok pulang anting Bandung-Banjarmasin. Nu matak waktu kang Sulaeman ngajak badami rek ngarehab imah digedongkeun, kuring keukeuh teu satuju. Lain pedah teu mampu, tapi sieun kaleungitan carita-carita nu kungsi kaalaman baheula. Meujeuhna cekeng teh, sataun sakali riung mungpulung didieu, ngecagkeun sagala status jeung masalah nu saban poe disinghareupan. Malah waktu kebon tukang aya nu ngaririhan rek dijieun sakola cenah, kajeun nepika urusan di kantor pulisi, kuring keukeuh teu mikeun. Sieun kaleungitan carita lawas, sieun recetna manuk diganti ku recetna barudak.

Pedaran Sisindiran

PANGJAJAP

Mireng anggota ieu grup sareneng sisindiran, sim kuring seja jabung tumalapung sabda kumapalang ngaguar perkawis sisindiran. Nanging dihapunten, kalayan teu gaduh maksad mapatahan ngojay ka meri.

Nu dipiharep malah mandar sasieureun-sabeunyeureun janten nambihan pangaweruh ngeunaan sastra Sunda hususna sisindiran, utamina kanggo nu teu acan uninga naon ari sisindiran. NYANGGAKEUN....!

SISINDIRAN

Sisindiran nyaéta karya sastra (Sunda) anu diwangun ku cangkang jeung eusi, masing-masing dalapan engang (B. Ind; suku kata). Dina umumna, sisindiran diwangun ku opat padalisan/jajar (dua padalisan cangkang jeung dua padalisan eusi).

Conto Sisindiran nu diwangun ku opat padalisan:

Istilah Babasa'an Sunda

1. Atah Anjang = Langka Silih Anjangan
2. Adigung Adiguna = Takabur, Sombong
3. Ambek Nyedek tanaga Midek = Nafsu gede tapi tanaga euweuh
4. Anjing Ngagogogan kalong = Mikahayang Nu lain- lain
5. Adat kakurung ku Iga = Lampah Goreng Hese Leungitna
6. Alak Paul = Jauh Pisan
7. Aki-aki tujuh Mulud= Geus kolot Pisan
8. Ayem Tengtrem = Tenang teu aya kasieun
9. Asa teu Beungeutan = Awahing ku era
10. Anu Borok dirorojok = Nu titeuleum Di Simbeuhan = Mupuas kanu Keur Cilaka

BARAYA SUNDA SADULUR

“BARAYA SUNDA SADULUR”

Adalah suatu Komunitas yang bersifat umum, yang bergerak dibidang Seni budaya dan Sosial kemasyarakatan, tidak mengandung Unsur POLITIK sama sekali dan tidak akan terjun dalam dunia Perpolitikan.

FILOSOFI KATA “BARAYA SUNDA SADULUR”

“BARAYA” adalah kumpulan pemersatu dan tidak bercerai berai dikala menghadapi suatu perbedaan serta senang menjalin silaturahmi.
“SUNDA” dalam bahasa sansekerta yaitu sopan, bersinar terang dan selalu menjadi cahaya alam dan hati manusia, serta tidak memberi kegelapan. Selalu dihormati dan diterima dimanapun berada.
“SADULUR” artinya adalah ikatan persaudaraan, saling bahu membahu dan tolong menolong antar sesama dimanapun berada.

Jadi Filosofi Kata “BARAYA SUNDA SADULUR” adalah suatu kumpulan pemersatu yang senang menjalin silaturahmi, selalu Sopan, dihormati, dan diterima dimanapun berada serta saling bahu membahu dan tolong menolong antar sesama.

Aqidah , sekilas info ...

Sekilas Info………..
karena ini penting sobat,agar kita tidak salah dalam penulisan dan pengertiannya yaaaa………..

Kesalahan penulisan Aamiin Yang sering Terjadi Dalam Bahasa Arab,ada empat
perbedaan kata:
“AMIN” yaitu :

1. ”AMIN” (aliF dan mim sama-sama pendek) artinya AMAN, TENTRAM
2.“AAMIN” (alif panjang & mim pendek),artinya MEMINTA PERLINDUNGAN KEAMANAN
3.”AMIIN” (alif pendek& mim panjang),artiny a JUJUR TERPERCAYA
4.“AAMIIN” (alif & mimsama-samapan jang), ,KABULKANLAN DOA KAMI

Kujang Rompang

Manjing kana waktuna
Ninggang kana mangsana
Muru maluru beh ditu

Nungtik nyungsi nu kamari
Hudang pikeun tandang nu kiwari
Ngundeur meureun ngala sugan

Hana nguni hana mangke
Tan hana nguni tan hana mangke
Aya baheula, aya ayeuna

Lalaki raheut hatena

LAMUN pareng keur cicing hareupeun hawu, bari meuleum sampeu, diharudung ku samping butut, teu poho ngelepus udud daun kawung, dibarengan ku hiliwirna angin isuk, teu poho cai kopi pait sagelas. Ari diuk luhureun jojodog, geus pasti bari milang katunggara, ngitung ka bingung. Da kusabab hate keur gudawang , lain kulantaran raheut kakadek bedog atawa kakeureut raheut ku peso. Da puguh ieu mah gudawangna oge lantaran kanyeunyeurian kusabab bebene direbut batur. Eh, lain direbut ketah, da puguh manehna hayangan kanu lain.

Lamunan tinggal lamunan, da geuning ari keur ngarandapan ka sedih mah naon anu katenjo ku panon teh sagala rungseb, nenjo ember siga tutunggul kubur, nenjo cai es rujah kalapa siga dahdir, nenjo mobil ge apan siga beca butut anu ngadon camberut. Diuk dina jojodog asa ngalayang kakalayangan, sok rus ras kana sumeblahna manah, asa hayang teuing ngajol ka jurang anu jero, atawa ngadagorkeun sirah kana tihang listrik. Cai kopi pait teh asa beuki pait, melel, geus teu wawuh deui jeung letah, bener…. sok hayang nyeblokkeun cai kopi kana rarayna anu geulis, nu geus ngaraketan hate, udud daun kawung mah geus puguh, da tidituna oge hangru, bau, asa mingkin hangru, hanyir nu aya.

Kidung Sunda

Kidung Sunda adalah sebuah karya sastra dalam bahasa Jawa Pertengahan berbentuk tembang (syair) dan kemungkinan besar berasal dari Bali. Dalam kidung ini dikisahkan prabu Hayam Wuruk dari Majapahit yang ingin mencari seorang permaisuri, kemudian beliau menginginkan putri Sunda yang dalam cerita ini tak memiliki nama. Namun patih Gajah Mada tidak suka karena orang Sunda dianggapnya harus tunduk kepada orang Majapahit (baca orang Jawa). Kemudian terjadi perang besar-besaran di Bubat, pelabuhan tempat berlabuhnya rombongan Sunda. Dalam peristiwa ini rombongan Kerajaan Sunda dibantai dan putri Sunda yang merasa pilu akhirnya bunuh diri.

Asal Muasal Gunung Guntur ..

Ayeuna rek nyaritakeun asal mulana Gunung Agung, atawa Gunung Guntur nu matak urug.

Ari asalna éta gunung, disebutna lain Gunung Guntur atawa Gunung Agung, tapi Gunung Kutu ngaranna.
Waktu Sunan Rangga Lawé, jeneng ratu di Timbanganten, nagarana di Korobokan, kagungan sadérék istri hiji, jenenganana Maharaja Inten Déwata; éta téh rakana Sunan Rangga Lawé anu saibu sarama.
Ari éta Maharaja Inten Déwata, henteu kersa calik di nagara, kersana midusunan baé, ngan aya saurang anu ngiring ka Maharaja Inten Déwata, pangasuhna lalaki enggeus kolot kacida, ngaranna Batara Rambut Putih.
Kacarios Sunan Rangga Lawé, keur dideuheusan ku para mantri, ponggawa jeung para abdi-abdi kabéh, Papatih unjukan, “Jisim abdi mendak pisitueun teu kinten pisan saena, ku emutan, upami geus didamelan situ téh, tegalan sadayana tangtos seep dianggo sawah. Ari nu kagungan éta pisitueun, raka Gusti, Maharaja Inten Déwata.”

Waktu "MADE IN' Sunda

WAKTU ”MADE IN” SUNDA


JAM 12 -----> WANCI TANGANGÉ ATAWA TENGAH POÉ
JAM 13 -----> WANCI LINGSIR (PANON POÉ LINGSIR NGULON)
JAM 14 -----> WANCI KALANGKANG SATANGTUNG
JAM 15 -----> WANCI MÉNGOK
JAM 16 -----> WANCI (PANON POÉ) TUNGGANG GUNUNG
JAM 17 -----> WANCI SARIAK LAYUNG
JAM 17 – 18 -----> WANCI SANDÉKALA (WANCI SAREUPNA)
JAM 18 -----> WANCI SURUP (SURUP PANON POÉ)
JAM 19 -----> WANCI HARIEUM BEUNGEUT
JAM 20 -----> WANCI SAREUREUH BUDAK
JAM 21 -----> WANCI TUMOKÉ
JAM 22 -----> WANCI SAREUREUH KOLOT
JAM 23 -----> WANCI INDUNG PEUTING
JAM 24 -----> WANCI TENGAH PEUTING
JAM 01 -----> WANCI TUMORÉK
JAM 02 -----> WANCI JANARI GEDÉ
JAM 03 -----> WANCI JANARI LEUTIK
JAM 04 -----> WANCI KONGKORONGOK HAYAM
JAM 05 -----> WANCI BALÉBAT
JAM 06 -----> WANCI CARANGCANG TIHANG
JAM 07 -----> WANCI MELETÉK PANON POÉ
JAM 08 -----> WANCI NGALULUH TANEUH
JAM 09 -----> WANCI HANEUT MOYAN
JAM 10 -----> WANCI RUMANGSANG
JAM 11 -----> WANCI PECAT SAWED

Antara TINA jeung TI NU, DINA jeung DI NU, KANA jeung KA NU

TINA jeung TI NU, DINA jeung DI NU, KANA jeung KA NU

Antara tina jeung ti nu, dina jeung di nu, kana jeung ka nu

Kadieunakeun remen kabandungan nu cacarita sok patukeur antara kecap-kecap nu disebut dina judul ieu tulisan. Padahal jelas bédana.

I. Kecap tina nyaéta kecap pangantét nuduhkeun tempat asal leutik atawa barang asal (bahan). Dina kalimahna gé langsung dituturkeun ku kecap barang. Béda jeung ti nu, nyaéta kecap pangantét (ti) geus ditambahan ku kecap gaganti payambung(nu), nu dituturkeun ku katerangan anu teu tangtu. Boh obyék atawa katerangan.

Conto larapna dina kalimah:

a. Comro dijieunna tina sampeu. (lain ti nu sampeu)
Tina tangkal jambu, Jang Udi nalingakeun munding nu keur diangonna.

b. Jang Udi nalingakeun munding nu keur diangonna ti nu luhur. (teu disebutkeun naon nu luhur téh, naha tatangkalan, saung ranggon atawa nu séjénna), dina harti tempatna teu pasti.

undak usuk basa ngalumayankeun

keur baraya ti abah Surya, sumber cd undak usuk basa sunda wedalan yayasan nurhidayah

BASA LEMES SEDENG (LEMES KEUR DIRI PRIBADI )
ANU SERING KÉNÉH DIANGGO (PRODUKTIF)

Intermezo.... Bibit buit Bon Jovi

BIBIT BUIT BON JOVI

OPAT taun ka tukang. Harita kuring masih kénéh digawé di Carnival Cruising Lines, nyaéta pausahaan kapal pesiar anu jalurna téh ti Miami , Florida , tepi ka Kapuloan Bahama. Boga pancén téh jadi waiter dina dék kapal.

Hiji mangsa kapal kuring katatamuan ku grup band ti New Jersey , New York . Saha deui mun lain Bon Jovi. Batur sapagawéan mani hariweusweus ngomongkeun Jon Bon Jovi saparakanca. Sok komo barudak awéwé mah teu sirikna histeris. Kuring mah haré-haré baé. Rék Bon Jovi rék Metallica, mangsa bodo! Kuring mah teu pati resep kana musik brang-bréng-brong siga rock music téh. Resep gé kana musik slow panineungan anu biduanna Matt Monroe, Engelbert Humperdink, jeung Simon 'n Garfunkel.

Emutaneun kangge Urang

Ngemutan Kangge wargi ST (Subang Tandang)...
Kalintang pentingna kangge Urang supados ulah lepat dina nulisna, margi lepat nulis bisa benten hartosna……….
Aamiin nusering di ucapkeun di Bahasa Arab,aya opat ..:

1.“AMIN” : (aliF srg mim sami pendek) hartosna AMAN, TENTRAM
2. “AAMIN”: (alif panjang & mim pendek),hartosna MEMINTA PERLINDUNGAN KEAMANAN
3.”AMIIN”: (alif pendek & mim panjang),hartosna JUJUR TERPERCAYA
4.“AAMIIN” (alif & mim sami panjang),hartosna KABULKANLAN DOA KAMI“

SILIH ASIH, SILIH ASAH, SILIH ASUH CIRI MANUSIA UTAMA


Babasan disebut oge kacapangan atawa motto nu kacida dipiwa­nohna ku masarakat Tatar Sunda, nya eta SILIH ASIH - SILIH ASAH - SILIH ASUH; sok disingget istilahna jadi SILAS Malah ku Universitas Pasundan mah, kungsi dijadikeun bahan seminar Internasional babarengan jeung Universitas Cartein ti Perth, Australia Kulon, dina taun 1995.
Tepi ka waktu ieu, can loba nu ngabahas kalawan jembar naon bae nu kaasup SILAS atawa Silih Asih, Asah jeung Asuh teh.
Upama dianggap yen SILAS teh mangrupa hiji sistim, geus tinangtu urang kudu neangan unsur naon bae nu kaasup SILAS teh. Moal henteu eta unsur-unsur teh kudu jadi pituduh anu positif pikeun tingkahlaku atawa rengkak polah manusa enggoning hirup kumbuh di lingkungan masarakatna. Kapan mungguhing manusa teh kaasup homo socius, tegesna mahluk anu hirupna kukumbuhan. Tambah eces deui yen SILAS teh alat pikeun campur gaul, nyaeta ku ayana kecap SILIH. Ieu kecap teh tuduh kana ayana pagawean anu pabales-bales (resiprokal), hartina aya dua pihak, atawa nu dianggap dua pihak boh sabage subyek boh sabage obyek.
Sanggeus nitenan sawatara kamungkinan, unsur naon bae nu kudu nyampak dina unggal aspek SILAS tea, kapapay aya sawatara unsur anu raket tumalina, nyaeta:

Ki Sunda, Manusia Sadar Sejarah


Sunda, kiwari banyak dipandang sebagai suatu entitas yang tidak memiliki akar kesejarahan yang kuat, kesejarahannya dikenal hanya memiliki tradisi lisan belaka sebagaimana terjadi pada cerita-cerita si Kabayan, Sangkuriang, ataupun Lutungkasarung. Cerita-cerita tersebut yang sebagiannya dikenal sebagai legenda karena tidak memiliki bukti sejarah, distribusinya hanya dilakukan melalui lisan ke lisan. Sehingga sangat wajar sejarah Sunda yang menempati pulau Jawa bagian Barat ini (Jawa Barat, Jakarta & Banten) adalah sejarah yang belum pernah dianggap selesai. Baru-baru ini Pemerintah Jawa Barat menyatakan bahwa sejarah titimangsa Jawa Barat (Sunda) masih terbuka untuk diperdebatkan. Itu artinya bahwa Sejarah kesundaan masih belum jelas duduk perkara serta titi mangsanya yang pasti sehingga masih terbuka untuk diperbincangkan kepastian waktunya. Padahal sejak ratusan tahun yang lalu telah ada seorang tokoh yang merintis sejarah Ki Sunda tersebut, yaitu Wangsakerta.

Senin, 02 April 2012

Agama Asli Dalam Tradisi Sunda Kuno


Oleh ENGKUS RUSWANA K.

BELAKANGAN ini agak sering muncul tulisan maupun pandangan mengenai perjumpaan Islam dengan budaya Sunda. Penulis merasa terusik untuk mengkaji ulang klaim-klaim sebagian masyarakat yang mengatakan Islam identik dengan Sunda dan Sunda identik dengan Islam.
Ada masyarakat yang mengungkapkan bahwa di masyarakat Sunda terdapat juga penganut agama Sunda Wiwitan, komunitas pengikut Madrais dan komunitas pengikut Mei Kartawinata yang masih mempertahankan ajaran leluhurnya. Menurut pengetahuan penulis, penghayat atau kelompok masyarakat yang masih menghormati dan melaksanakan ajaran leluhur Sunda tidak hanya terdapat di Kanekes Baduy, Ciptagelar Sukabumi, Cigugur Kuningan, dan Ciparay Bandung. Banyak sekali masyarakat yang memegang teguh ajaran leluhurnya, tapi karena pertimbangan tertentu belum berani mengungkapkan keyakinannya.
Penulis merasa perlu memberikan ulasan sehubungan dengan ada kajian yang tidak lengkap yang mengundang penafsiran negatif dan pandangan yang keliru terhadap masalah tersebut di atas. Bahkan, ada bahasan yang tidak didukung oleh kajian mendalam khususnya yang berkaitan dengan ajaran Madrais dan ajaran Mei Kartawinata.
Hal pertama, jika ada pihak yang menyimpulkan bahwa Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda Padjadjaran menganut Hindu, masih patut diragukan kebenarannya sebab sampai dengan saat ini belum ada bukti sejarah yang dapat mendukung kesimpulan tersebut. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan apakah Galuh dan Pajajaran menganut Hindu-Buddha atau agama/kepercayaan asli Sunda.
Beberapa komunitas Sunda, termasuk Sunda Wiwitan, Cigugur, Ciparay dan beberapa komunitas lainnya, berkeyakinan kepercayaan yang dianut kedua kerajaan tersebut adalah agama/kepercayaan asli Sunda. Hal ini sejalan dengan penelitian antropolog Nanang Saptono dalam tulisan berjudul “Di Jateng Ada Candi, di jabar Kabuyutan” yang dimuat dalam Harian Kompas, 3 September 2001 yang menyatakan, “Dalam Carita Parahyangan juga menunjuk bahwa kepercayaan umum raja-raja di Galuh ialah sewabakti ring batara upati yang berorientasi kepada kepercayaan asli”.

Babar Kecap Panyipuhan Alam Panyundaan


Bismillahi Dzat nu Nyipta tur ngabuka babak lampah jagat raya Nu jadi ka-RUH-an Sarining Haya.
Sumujud nyungkur ka Papayung ti Hiung Agung nu Tunggal ngajadikeun rupaning nu Manunggal.Laaillaha illalloh Muhammaddarrosulloh.Kalayan Kasalametan ka Jungjunan Alam, Khalifatulloh Nu jadi ka-RUH-un Sarining Sukma.Sinembahing mulya ka Indung rawuh ka Bapa, tur Tatar Adat Nusa nu jadi cukang lantaran kapanga-RUH-an Sarining Kuring ngajirim jatidiri.Kalayan hormat ka para Luluhur Sunda nu nancebkeun Sulur Buah Pikiran Luhung, nu jadi Pamancar, Pamancir jeung Pamancur Palasifah Sunda
Babak carita urang buka ku tekad tata jeung cara Sunda NINDAK ngudag WAYAH : Bral urang Milampah MARTABAT Kamanusaan Sunda.Prak urang Makalangan DARAJAT Kahirupan Sunda.Prung urang Ngawangun KALUHUNGAN Adat Budaya Sunda.
Hurung ngempur Lampu Agung – Siang Leumpang Ngabaladah…Ku Rasa nu Ngabasa. Ku Basa nu Mangrupa. Ku Rupa nu Ngaungkara. Ku Ungkara nu Nanggara.Ku Tanggara nu Ngauga. Ku Uga nu Ngawaruga.
Tujuh Rupa Ungkara nyipuh ngahirupan Dalapan Belas Rupa Puraga Talahawa jadi konci pikeun muka rusiah sabundering jagat.Pangjangka nu ngajarak saban arah – ngajadikeun KARAMAH. Pamatri nu ngajirim kana diri – ngajadikeun KARIMAH. Panglawung ngagabung sabale gandrung – ngajadikeun KARUMAH.Pangleber nu meber ka sekeseler – ngajadikeun KAREMAH.Pangjero nu ngawaro ka panggero – ngajadikeun KAROMAH.Panggeter nu meper – ngajadikeun KAREMAH.Pangangkleung nu cukleuk leuweung – ngajadikeun KEREUMAH.
Basa nu hirup dina Rasa – Nga Uga KANYATAAN.Basa nu hirup jadi Wasa – Nga Waruga KALAMPAHAN.
Indung nu jadi simbul Panyipuh :Kembang tujuh rupa nu baris mere tangara seungitna Jati Sunda.Cai sajeroning kalapa nu baris matri ngadiri kana Sukma Jati Sunda.Gelarhirhing ” BABAR SUNDA – DINA UGA – NGAWARUGA “.
Bral muka jalan tatapakan Manusa Sunda ti Nusantara rek ngalanglang Jagat, Poma tong ngahalangan bisi Katulah.Kuring rek ngalengkeh ti Wewengkon Siliwangi mere beja nu TEGES – ECES – BENTES :SUNDA MAPAG UGA, Nyukcruk Kaluhungan Indung.SUNDA NANJEUR, Parahyangan Beuneur.SUNDA MEGAR, Pajajaran Medar.SUNDA SURTI, Siliwangi Walagri.SUNDA NINDAK, Buana Robah Jadi Alam Panyundaan.Sunda Indung Sagala Manusa. Bral…! Prak…! Prung…!

“kintunanKiKARINDING”
Saduran tina Arsip Galuh Kiwari
SDHAS

Baraya Sunda Sadulur BSS - SDHAS

"BARAYA SUNDA SADULUR"
nyaeta ngaronjatkeun rasa "KASUNDAAN" nu geus luntur ku waktu laas ku jaman,
Sasieureun Sabeunyeureun utamina dina mulasara basa jeung budaya,
"SALAM DUDULURAN, HIRUP AKUR SAUYUNAN"

PAPAGON POSTING / STATUS BARAYA SUNDA SADULUR
 1. Di BSS nu disebut Member teh nyaeta Baraya
 2. Dipiharep Baraya daftar heula samemeh gabung di BSS, tur Baraya baris meunang tanda kartu anggota.
 3. Dipiharep Baraya tumut tur tuhu kana aturan papagon organisasi komunitas BSS.
 4. Dipiharep Posting / Status Baraya luyu kana sub forum keur ngagampilkeun Baraya sanesna langkung wanoh.
 5. Dipiharep Posting teu pasalia antara judul jeung eusina.
 6. Sopan santun jeung tatakrama kacida perlu pisan diterapkeun di komunitas BSS.
 7. Posting / Status teu ngagundem caturkeun nu pakait unsur SARA.
 8. Kacida dipiharepna ieu komunitas aya dukungan / rojongan ti kulawarga sewang-sewangan keur ngalegaan rasa duduluran diantara urang sabage urang BSS.
 9. Leuwih jauhna Baraya anu teu turut tur ngarempak kana aturan / papagon organisasi kalayan berat hate baris di banned / Remove tina kaanggotaan BSS.
 10. Muga-muga wae Komunitas BSS ieu jadi ciri nu mandiri keur ngarojatkeun deui komara dangiangna Ki Sunda.
Salam Duduluran Hirup Akur Sauyunan ( SDHAS )
BSS MAJU JURIT