Selasa, 03 April 2012

undak usuk basa ngalumayankeun

keur baraya ti abah Surya, sumber cd undak usuk basa sunda wedalan yayasan nurhidayah

BASA LEMES SEDENG (LEMES KEUR DIRI PRIBADI )
ANU SERING KÉNÉH DIANGGO (PRODUKTIF)
                 A              ≠              B                  ≠                    C

1.         ajang,keur,pikeun           KANGGO                              haturan
2.         anggeus,enggeus           RÉNGSÉ                                parantos        
3.         balik                             WANGSUL                             mulih                
4.         bapa                             PUN BAPA                           tuang rama.
5.         bawa                            BANTUN                              candak                
6.         beuli                              PÉSÉR                                 galeuh               
7.         bisa                               TIASA                                  iasa                 
8.         boga                              GADUH                                kagungan
9.         cageur                            PANGÉSTO,PANGÉSTU       damang
10.       dahar                              NEDA                                  tuang                
11.       datang                           DONGKAP                             sumping            
12.       déngé                            KUPING                                 dangu         
13.       gering                            UDUR                                 teu damang           
14.       hayang                           HOYONG                              palay
15.       imah                              ROROMPOK                            bumi                 
16.       indit                               MIOS                                      angkat             
17.       indung                            PUN BIANG                             tuang ibu
18.       juru>ngajuru                  NGALAHIRKEUN                      babar
19.       ménta                            NYUHUNKEUN                        mundut
20.       méré                              MAPARIN, MASIHAN     ngahaturanan, ngalélér
21.       ngaran                            WASTA                                kakasih,jenengan
22.       ngising                           MICEUN                                kabeuratan
23.       ngomong                        SASANGGEM                         sasauran             
24.       nitah                              NGAJURUNG                        miwarang             
25.       nyaho                            TERANG                                  uninga              
26.       pamajikan                      PUN BOJO                               garwa                
27.       gering parna                   UDUR RÉPOT                         teu damang wales
28.       poho                              HILAP                                    lali                
29.       saré                                MONDOK                             kulem                 
30.       ténjo                              TINGAL                                 tingali              

A  ≠  B ≠  C
A  henteu sami sareng B   -   B  henteu sami sareng  C
A = Ragam Basa Loma (Akrab, Nétral, Kasar)
B = Ragam Basa Lemes Sedeng (Basa Lemes keur Sorangan)
C = Ragam Basa Lemes keur ka Batur
30 kecap Lemes Sedeng ieu, sawadina kedah kapimilik urang (mung 3% tina kecap UUBS anu jumlahna aya  915 kecap).

ka baraya sadaya tong ngangap kuring alus jeung bisa kana undak usuk teh nya ,da ari basa mah apanan kabiasan tea ,nya kitu sok aya magolna prak prakananamah, derrrrr we lah salah ge da teu doraka ngan kurang merenah tea meureun nya , kanggo baraya nuresep apalkeunwe nya,langkung resep cenah meser we cdna di pupuhu sugan aya batian ath keur BSS hahahhahahahahah balantik ning jrgn teh ,eh tibatan dagang cd porno ,tambah lieur lain tambah pinter nya , cag ah

 Riza D Suryalaga

Tidak ada komentar:

Posting Komentar