Selasa, 03 April 2012

:) nasehat Kang Adam

jang hirup teh teu gampang teu cukup dpikiran tp kudu dilakonan
jang jalan kahirupan teu sapanjang na datar aya mudun jeung tanjakan
kudu sabar dina kurang, ulah nepak dada benghar. 
salawasna kudu syukur eling kanu maha agung kade hidep bisi kupur!!

jang jadi jalma hade cing jadi jalma gede, benghar harta benghar hate!!
jang hideup cing ngajalma turut parentah agama ulah jauh ti ulama nyobat jeung ahli tobat daif jeung para kyai hirup kena ku owah gingsir ngarah aya nu ngageuing maka lengkah tinggang salah

cing pinter tur bener,cing jujur tong bohong,ulah nganyeurikeun batur ngarah hirup loba dulur,rasa,ucap lengkah,tekad.jeung tabeat,ngarah pinagih bagja salamet dunya akherat janji jang jang jang cing jadi jalmi sholeh :)

 Adam Immortal Soull

Tidak ada komentar:

Posting Komentar