Senin, 09 April 2012

Ngaran anak sasatoan

Anak anjing = kirik/kicik
Anak bagong = begu
Anak bandeng = nanar
Anak banténg = bangkanang
Anak bangbung = kuuk
Anak bangkong = buruy, bancét
Anak belut = kuntit
Anak bogo = cingok
Anak boncél = bayong
Anak buhaya = bocokok
Anak deleg/gabus = boncél/ kocolan/kokocolan

Anak éntog = titit
Anak embé = cémé
Anak gajah = ménél
Anak hayam = ciak/pitik
Anak japati = piyik
Anak jelema = orok
Anak kancra = badal
Anak keuyeup = boncérét
Anak kuda = bélo
Anak kukupu = hileud
Anak kutu = kuar
Anak lancah = aom
Anak lauk = kebul/burayak
Anak lélé = nanahaon
Anak lubang = leungli
Anak maung = juag/aum
Anak meri = titit
Anak monyét = begog
Anak munding = énéng
Anak papatong = kini-kini
Anak reungit = utek-utek
Anak sapi = pedét
Anak ucing = bilatung

Iing Firmansyah Iing Firmansyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar