Selasa, 10 April 2012

Rupa-rupa Seuri

RUPA-RUPA SEURI
 1. Seuri -> lemesna gumujeng --> ngedalkeun rasa suka, bungah atawa resep, ku sora ngahahah, ngehkey, jste. 
 2. Seuseurian --> seuri lila. 
 3. Nyeungseurikeun --> seuri ditujukeun ka nu kalakuanana teu psrok jeung batur. 
 4. Ngajak seuri -->seuri bari nyanghareup ka batur jeung némbongkeun budi marahmay. 
 5. Seuri konéng = seuri maur --> (kecap-kecapan), seuri bari rada éra atawa nyeri, upamana tas ceurik atawa tas ambek. 
 6. Seuri leutik --> seuri ditahan atawa seuri jero haté. 
 7. Nyalakatak --> seuri ngeunah sarta bedas ngagakgak. 
 8. Nyéréngéh --> seuri teu nyoara tapi némbongkeun huntu. 
 9. Héhéh, ngahéhéh atawa ngahihih --> seuri ditahan. 
 10. Gikgik, ngagikgik --> seuri ditaha 
 11. Heuheuy atawa heuheuy deuh --> kantétan pikeun ngageuhgeuykeun omongan batur. 
 12. Imut -> lemesna mésem --> seuri leutik, seuri ukur ku kunyemna biwir, henteu nyoara. 
 13. Imut kanjut --> imut ku cara ngariutkeun biwir. 
 14. Imut ngagelenyu --> imut rada lila lantaran kayungyun ku polah batur. 
 15. Kéom atawa kényom --> imut rada ka gigir biwirna.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar