Selasa, 10 April 2012

Obahna Suku

OBAHNA SUKU
  1. Jéngké = ngangkatkeun keuneung nepi ka napak ku ramo suku.
  2. Najong = ngeunakeun (ramo) suku kalayan ngagentak kana barang, jsté.
  3. Nalapung = nyépak (bal, jsté) ka luhur ku tonggong suku (sanggeus dialungkeun heula).
  4. Nalipak = nyépak ku dampal suku.
  5. Néjéh = nyépak ku suku tukang (kuda, kaldé, jsté).
  6. Nincak = napakkeun dampal suku.
  7. Nokér = ngésérkeun barang ku suku rada ka gigir atawa ka tukang.
  8. Ngajejek = nincak barang ngagentak ku dampal suku.
  9. Ngaréngkas = ngahalangan léngkah batur ku suku urang (sina labuh).
  10. Nyépak = ngeunakeun suku kalawan maké tanaga kana barang (bal, jsté).
                                               


Tidak ada komentar:

Posting Komentar