Senin, 09 April 2012

Kecap sesebutan kaayaan / sipat barang


1.       Nuduhkeun Warna
Beureum --> euceuy
Bodas --> nyacas
Bodas --> ngeplak
Héjo --> ngagedod
Hideung --> cakeutreuk
Hideung --> meles (dilarapkeun kana buuk jalma atawa bulu sasatoan)
Hideung --> lestreng
Konéng --> enay
Konéng --> umyang (dilarapkeun kana pakulitan jalma)


2.       Nuduhkeun Rasa
Amis --> kareueut
Haseum --> ngadengil
Lada --> néwéwét
Pangsét --> moléték
Panas --> néréptép
Tiis --> caméwék
Seungit --> melenghir
Seungit --> meleber
Seungit --> ngadalingding
Bau --> meledos
Bau --> meledek
Hangseur --> meleding

3.       Nuduhkeun Sipat/Kaayaan
Hérang --> ngagenclang
Hérang --> ngagenyas
Poék --> mongkléng
Poék --> meredong
Caang --> mabra
Caang --> ngebrak
Kandel --> kedeplik
Ipis --> nyempring
Pendék --> pécékrék
Pendék --> pédéklék
Panjang --> ngagebay
Gedé --> ngajegir
Leutik --> camperenik

Dicutat tina Peperenian (Drs. Ahmad Hadi Spk.)-CV GEGER SUNTEN

Iing Firmansyah Iing Firmansyah

5 komentar: