Selasa, 15 Mei 2012

BAKSOS GAWE BARENG BSS - LK

Hirup manusamah teu bisa sorangan,,tanggtu butuh batur pikeun pakumaha... tah ku eta hal hayu Baraya Sunda Sadulur sadaya urang bantu papada urang jeung urang ku jalan saling tulung tinulungan. Rempug jukung sauyunan dina nyukseskeun programna BSS anu seja babakti ka papada jalmi Dina acara Baksos pengobatan masal di Desa Malingping Majalaya.

DESA MALINGPINGPERSIAPAN


KAOS BAKSOS 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar